Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

Městské muzeum

významnost: 2
Nabízíme prohlídku stálé expozice Od Doubravy po Javořinu, která je zaměřená na archeologii, historii a lidovou kulturu Veselska, Strážnicka a Horňácka. Pravidelně pořádáme i krátkodobé výstavy. Vzniku muzea ve Veselí nad Moravou předcházelo v roce 1906 založení "Muzejní společnosti pro Slovácko a Veselí nad Moravou". Tato společnost se snažila pod vlivem kulturní a společenské aktivity na Moravě na konci devatenáctého a počátku dvacátého století shromažďovat a uchovávat především národopisné a historické památky a zajímavosti mající vztah k městu a okolí.
Vzniku muzea ve Veselí nad Moravou předcházelo v roce 1906 založení "Muzejní společnosti pro Slovácko a Veselí nad Moravou." První stálá muzejní expozice byla zpřístupněna už v roce 1910. Současná expozice, nazvaná "Od Doubravy po Javořinu," je rozdělena na část archeologickou, historickou a etnografickou. Archeologické nálezy uložené v muzeu dokladují kontinuitu osídlení Veselí a nejbližšího okolí od starší doby kamenné až po dobu hradištní. Historická expozice postihuje dějiny Veselska od doby založení Veselského hradu, události doby husitské až po současnost. V části etnografické má návštěvník možnost se seznámit s technologií zpracování surovin pro výrobu textilií a jejich využití, zejména pro výrobu lidového oděvu. V závěrečné části expozice jsou představeny čtyři základní krojové typy z Veselí a nejbližšího okolí: kroj veselský, ostrožský, strážnický a kroj horňácký.

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko,
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Panský dvůr,
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
kontakty | napište nám | realizace Dat • 2009