Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní kulturní památka

významnost: 5
Rožnovské muzeum prezentuje po celý rok obsáhlou kolekci lidových staveb a pořádá zajímavé akce. Ukázky řemesel a obyčejů. Dřevěné městečko Dřevěné městečko je nejstarší částí muzea, pro veřejnost bylo otevřeno v roce 1925. Byly do něj přeneseny domy z rožnovského náměstí. Fojtství je kopií stavby z Velkých Karlovic. Dřevěný kostelík sv. Anny je kopií vyhořelého kostela z Větřkovic, ale byl osazen věží z Tiché. Byl postaven v období 2. světové války a vysvěcen v roce 1945. Kolem kostelíka sv. Anny se rozprostírá hřbitov zvaný Valašský Slavín. Je místem připomenutí a uctění života a díla významných osobností východní Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska. Dnes je Valašský Slavín čestným pohřebištěm. Mlýnská dolina Shromažďuje funkční technické stavby (valcha, mlýn, pila, hamr, lisovna oleje). Většina exponátů je poháněna vodou. Mlýnská dolina je nejmladší částí muzea, pro veřejnost byla otevřena v roce 1982. Valašská dědina Valašská dědina je nejrozsáhlejší část skanzenu, ve které je soustředěno více než 70 staveb. Hospodářská stavení, salaše, stáje, kovárna a větrný mlýn představují typické osídlení Valašska. Pro funkční typ větrného mlýnu však nebyla zvoleno vhodné místo, a tak se síla větru nedá prakticky využít. Součástí je i chov původního valašského plemene ovcí.

Expozice / prohlídková trasa

DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO

Dřevěné městečko je nejstarším areálem Valašského muzea v přírodě. Od roku 1925, kdy bylo poprvé otevřeno pro veřejnost, sem byly postupně přeneseny a znovu postaveny domy z rožnovského náměstí. K nim byla později dostavěna kopie kostela z Větřkovic a kopie fojtství z Velkých Karlovic. Dalším objektem, postaveným v roce 1974, je rekonstrukce Žingorova domu z rožnovského náměstí. Doplňkem obytných staveb jsou stavby hospodářské, zvonice a studny. Nechybí ani Pálenice z Lačnova a zrekonstruovaná Kuželna. Během roku probíhají v areálu Dřevěného městečka lidové slavnosti připomínající obřady a obyčeje zdejších obyvatel. Pravidelně jsou realizovány programy s ukázkami starých způsobů domácí práce a řemesel. Mezi hojně navštěvované akce patří Rožnovské slavnosti a jarmarky. O víkendech jsou uváděny pravidelné folklórní pořady. Prohlídka s průvodcem trvá 45 minut. Možnost individuální prohlídky.

Expozice / prohlídková trasa

MLÝNSKÁ DOLINA

Mlýnská dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou. V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel. Provoz zahajuje slavnostní program s ukázkami řemesel, v červnu se tu konají kovářská setkání, v srpnu rybářský den. Prohlídka s průvodcem trvá 60 minut.

Expozice / prohlídková trasa

VALAŠSKÁ DĚDINA

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd. První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení v různých sociálních vrstvách od poloviny 19. století. V průběhu roku se zde konají programy oživující staré způsoby hospodaření. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky areálů podávájí výklad v objektech tetičky. Na procházce Valašskou dědinou se lze setkat také s řadou domácích zvířat i stádem ovcí.

Valašské muzeum v přírodě sídlí na Palackého ulici č. 147 v Rožnově pod Radhoštěm, asi 600 m východně od centra města.

Myšlenka muzea v přírodě pochází od bratří Jaroňků, kteří do Rožnova přišli v roce v roce 1909. Na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 je zaujala skupina lidových staveb z Valašska navržená architektem Dušanem Jurkovičem s hospodou Na posledním groši. Po příchodu do Rožnova v nich uzrála myšlenka muzea v přírodě inspirovaná úsilím o uchování měšťanských domů z rožnovského náměstí. Vše usměrnila cesta Aloise Jaroňka do skandinávských zemí, kde navštívil právě vznikající muzeum v přírodě v městě Aarhus v Dánsku a poznal také první a nejstarší muzeum v přírodě na světě Skanzen u Stockholmu. V roce 1911 byl v Rožnově založen muzejní spolek a v roce 1913 byl předložen první projekt muzea. K výstavbě Valašského muzea v přírodě ale došlo až v rámci příprav prvního valašského folklorního festivalu v roce 1925. Nejstarším areálem Valašského muzea v přírodě je Dřevěné městečko. Od roku 1925, kdy bylo poprvé otevřeno pro veřejnost, sem byly postupně přeneseny a znovu postaveny domy z rožnovského náměstí. K nim později dostavěna kopie kostela z Větřkovic a kopie fojtství z Velkých Karlovic. Dalším objektem, postaveným v roce 1974, je rekonstrukce Žingorova domu z rožnovského náměstí. Doplňkem obytných staveb jsou stavby hospodářské, zvonice a studny. Nechybí ani Pálenice z Lačnova a nově zrekonstruovaná Kuželna. Během roku probíhají v areálu Dřevěného městečka lidové slavnosti, připomínající obřady a obyčeje zdejších obyvatel. Nejrozsáhlejším areálem muzea je Valašská dědina. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd. První objekty byly postaveny v roce 1962, areál je zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. Nejmladší součástí Valašského muzea v přírodě je Mlýnská dolina , otevřená 1982. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou. V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel.


Mikroregion Ostrožsko - Veselsko,
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Panský dvůr,
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
kontakty | napište nám | realizace Dat • 2009