Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

Kostelany nad Moravou

Slovní popis polohy obce

Obec Kostelany leží v úrodné rovině na pravém břehu řeky Moravy, asi 4 km jihozápadně od Uherského Hradiště.

Stručná historie obce

Původ jména Kostelan není znám, ale zřejmě je odvozen od latinského slova „Castelleum“ (tábor), což potvrzuje fakt, že osada byla táborem rybářským. Vesnice se připomíná se již roku 1043, kdy ji bylínský prefekt rytíř Eppo i s lukami při řece Moravě daroval svému příbuznému Matoušovi, řeholníku u sv. Jana na Moravě. Po smrti Matoušově měla připadnout řeholníkům sv. Jana. Rytíř Eppo obdržel Kostelany darem od vévody Břetislava za prokázané služby. Roku 1202 náležely Kostelany klášteru velehradskému, kterému je daroval šlechtic Theodorich z Krůtovic. Kostelany hraničily s hradebními příkopy Starého Města (Děvína). Vincenc Brandl píše ve svém spise nadepsaném „Kniha pro každého Moravana“ takto: „Kostelany je ves připomenutá v základní listině velehradské z roku 1202. Roku 1258 rozprostíral se mezi Uherským Hradištěm a Kostelany les, který král český Otakar II. novému městu Uherské Hradiště daroval. Kostelany byly tehdá rybářská ves“. Obyvatelé obce Kostelan jsou vesměs náboženství římsko-katolického. Jedna rodina židovská měla v domě číslo 98 svůj obchod, ale po čase se odstěhovala do Vídně. K zákonům náboženským sloužila malá kaplička, která stávala u staré školy. Vystavěna byla v roce 1753 a nově opravena v r. 1878.

Nejvýznamnější památky

V Kostelanech v roce 1912 vystavěli krásný portálový nýtovaný most přes řeku Moravu, který je od roku 1997 kulturní památkou ČR. Významnou církevní památkou je kostel sv. Floriána.

Kultura a tradice

Na novém kostelanském mostě se pravidelně 25. prosince konají oslavy Betlémského světla. K obecním tradicím patří mikulášské a fašankové zábavy, zářijové slovácké hody s právem nebo stavění a kácení máje.

Přírodní zajímavosti

Přírodní dominantou obce a přírodní památkou Kostelan jsou Tůně, slepé rameno řeky, domov kriticky ohrožených druhů naší flóry i fauny, jedna z posledních lokalit vzácné kotvice plovoucí. Jižní část území obce zasahuje až k vodním plochám štěrkopískových jezer v Ostrožské Nové Vsi.

Možnosti trávení dovolené

Obcí prochází trasa Baťova kanálu a několik cyklotras - dálkové Moravské stezky a Moravské vinné, regionální Uherskohradišťská vinařská cyklostezka. Místní naučná stezka vede k Tůni u Kostelan i k technické památce - mostu přes řeku Moravu. Obec s 900 stálými obyvateli má restauraci a ubytovnu s pokoji vybavenými kuchyňkou.


Mikroregion Ostrožsko - Veselsko,
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Panský dvůr,
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
kontakty | napište nám | realizace Dat • 2009