Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

Ostrožská Lhota

Přejdete kopec svatého Antonínka a ocitnete se v obci Ostrožská Lhota. Je místem, kde se narodil významný kněz P. Antnonín Šuránek. Byl pochován na místním hřbitově, kde mu můžete zapálit svíčku. Nově je s obcí spojen Pastorační dům P. A. Šuránka, kde je malé muzeum a knihy, které napsal. Malá obec dnes vyniká především největší sluneční elektrárnou ve střední Evropě a velkým parkem, kde si mohou vyhrát jak děti, tak najít klid a odpočinek na lavičce ve stínu stromů.

Leží v úžlabí mezi karpatskými výběžky při potoku Okluky, na severním úpatí poutního místa kopce sv. Antonína, asi 14 km jižně od okresního města Uherské Hradiště. I počtem obyvatel je největší Lhotou v České republice. Nejfrekventovanější dopravní spojení je ve směru Uherské Hradiště, dále pak na Veselí nad Moravou a Hluk. Do Blatnice pod sv. Antonínkem spojení není a do vesnice vlak nejezdí.

Historie a památky

Podle Gregora Wolneho (Die Markgrafschaft Mähren druhé vydání, Brno 1838, 4. svazek, Hradišťský kraj, str. 338.) předal markrabě Jan velkostatek Ostrow s připojenými vesnicemi Starou a Novou Blatnicí, Velkou Lhotou, Smíchovem (Míkovic) a Kvačicemi v roce1366 svému druhému synovi, Janu Soběslavovi, v závěti 1371 však třetímu a nejmladšímu Prokopovi.
Obec byla nazývána Majori Lhota (latinsky Velká Lhota). V roce 1421 přijali farníci náboženství Moravských bratří a bojovali spolu s husity. Roku 1511 koupil ostrožské panství Jan z Kunovic a jeho rod jej pak držel až do třicetileté války. Obec tehdy byla nazývána Ostrovská Lhota, Ostrá Lhota či Kamenná Lhota. Pánové z Kunovic dali v roce 1592 zpracovat první soupis poddaných a jejich majetku - Registra správní panství ostrovského léta 1592. V Ostrožské Lhotě bylo tehdy 72 osedlých. Ze jmen tam uvedených se až do 20. století v obci zachovaly tyto rody: Blahuš, Vaněk, Vlk, Pavelka, Bachan, Hanák. V Ostrožské Lhotě bývalo ještě roku 1592 mýto na silnici "hradské" vedoucí z Nového Města nad Váhem na Blatničku a zaniklou dědinu Smíchov -Ostrožskou Lhotu- do Uherského Ostrohu. Cestě se dosud říká "Smíchovská". Trasu lemovaly mohutné plané hrušně, z nichž se zachovala jenom jediná.
Dominantou obce s necelými1600 obyvateli je kostel sv. Jakuba postavený roku 1908, na místě zbořeného kostela z roku 1832, jehož věž pocházela z nejstaršího známého kostela, který se v roce 1830 zhroutil. Současně s kostelem byl v jeho blízkosti vystavěn i nový oddělený hřbitov, který nahradil starý hřbitov nacházející se do té doby bezprostředně okolo starého kostela. Samostatná farnost byla v Ostrožské Lhotě zřízena roku 1766 přispěním lhotského rodáka Jana Maluše, kněze v sousední Blatnici pod Sv. Antonínkem, kam do té doby Ostrožská Lhota náležela. V obci stojí sochy sv. Jana Křtitele (kulturní památka) z roku 1747 na rozcestí pod kostelem u cukrárny hojně navštěvované hlavně cykloturisty, sv. Jana Nepomuckého, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Petra a Pavla. Kromě jiných křížů v extravilánu obce se v trati Veselské padělky nachází trojboká Boží Muka z 18. století. Zajímavým objektem je Pastorační dům pátera Šuránka nesoucí jméno po nejslavnějším lhotském rodákovi.

Lidové tradice

K místním tradicím patří únorová fašanková obchůzka s pochováváním basy, březnový košt slivovice, velikonoční košt vín, červnová pouť u sv. Antonínka a slovácké hody s právem v červenci konající se každý druhý rok. O uchování lidové kultury v Ostrožské Lhotě pečují soubory Háječek, dětský soubor Kameňáček a mužský pěvecký sbor. Soubory pořádají každoročně několik akcí (fašank, hody s právem, besedy u cimbálu), kterými udržují slovácké lidové tradice. Součástí souboru je i vlastní cimbálová muzika „Višňa“, která doprovází při vystoupení hlavně děti z Kameňáčku. V roce 2006 byl otevřen lidový domek Háječek s expozicí dobového oblečení, nábytku a hospodářského nářadí. Pěkným zpestřením místního (i regionálního) kulturního života je aktivita zdejších mažoretek.

Osobnosti obce

Mons. ThDr. Antonín Šuránek, 29. 5. 1902 – 3. 11. 1982, byl římskokatolickým knězem a spirituálem olomouckého kněžského semináře.

Příroda

V okolí kaple sv. Antonínka je kromě křížové cesty studánka se "zdravou vodou" a sochou sv. Antonína. Ke kapli vede z Blatnice lipová alej. Z Ostrožské Lhoty byla v roce 2003 otevřena turistická stezka pěkným prostředím žlabu Krasotince, přes Lysiny s dalekým výhledem, končící u kaple.
Údolí Okluky
Na konci katastru obce, za lhotskými vinohrady, kolem kterých projedete po cyklostezce na Uherský Ostroh, začíná území Natura 2000 s názvem Údolí Okluky. Lokalita byla vyhlášena k ochraně vzácného motýla – bource trnkového. Bližší informace na nature.hyperlink.cz

Nej místa

Ostrožská Lhota leží na vinařské cyklostezce Uherskohradišťské a Strážnické. Nejznámějším bodem regionu a častým cílem turistů je poutní místo už staletí nazývané kopec sv. Antonínka. Nedělní mše se konají v letním období každé odpoledne a v den svátku sv. Antonína.

Sluneční elektrárna
Největší sluneční elektrárna ve střední Evropě je postavena na okraji obce. Patří k technickým zajímavostem obce. Areál můžete navštívit díky pravidelným exkurzím pro školy a další zájemce, kteří se chtějí o principu fotovoltaiky a možnosti ochrany životního prostředí dozvědět více. Tel.: + 420 572 554 223, 608 448 324, 736 250 650

Relaxační zóna pro děti, otevřena v květnu 2009.

Nejzajímavější akce

Únor:   Fašank
Červen:   Antonínkové sečení trávy
Červen až srpen:  Hlavní a děkovná pouť na kopci sv. Antonínka
Červenec:  Slovácké hody s právem
Prosinec:  Mikulášské zpívání, Beseda u cimbálu

Sport

Bohaté sportovní vyžití nabízí fotbalový areál s velkým a malým hřištěm, občerstvením a tanečním parketem. Na hřiště navazují dva tenisové kurty a sportovní hala. Je zde posilovna a plážový volejbal.

 

 

 

Virtuální prohlídka

V panoramatickém obrázku se můžete pohybovat tažením a rolováním myši přímo na ploše obrazu.

Pro zobrazení v nejvyšší kvalitě doporučujeme nainstalovat DevalVR plugin

 

www.ostrozskalhota.cz
 

 


Mikroregion Ostrožsko - Veselsko,
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Panský dvůr,
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
kontakty | napište nám | realizace Dat • 2009