orientacni mapka

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

KOMENSKÝ Jan Amos

Datum narození: 28.03.1592
Místo narození: Nivnice
Datum umrtí: 15.11.1670
Místo umrtí: Naarden(Nizozemí)


Povolání, specializace: teolog, kněz, biskup jednoty bratrské, teoretik jazykového vzdělání, autor pedagogických pracíPoznámka: Po nuceném odchodu z vlasti (1628) žil v Polsku, Švédsku, Uhrách, Anglii a Nizozemí. Své církvi věnoval spisy teologické, vzdělavatelné a útěšné (Labyrint světa a ráj srdce 1623, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 1650). Ovlivněn M.Kusánským, Erasmem Rotterdamským i R. Descartem, usiloval o sjednocení všeho lidského vědění v pansofii, která by umožnila všeobecnou nápravu i v oblasti morálky. V době nesnášenlivosti a náboženských válek navrhl vytvořit ekumenickou radu církví, mezinárodní akademii učenců a mezinárodní mírový soud jako vrcholné sbory mírového uspořádání lidstva. Víra v blížící se příchod Ježíše Krista jej vedla k přehodnocování soudobé teologie, vědy a politiky pod zorným úhlem výchovy člověka povolaného být rozumným správcem, nikoli dobyvatelem Božího stvoření. Komenského úsilí vyvrcholilo velkorysým plánem na nápravu lidstva, uloženým v sedmidsvazkové Všeobecné poradě o nápravě věcí lidských, jež zůstala až do 20. století v rukopise.

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko,
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Panský dvůr,
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
kontakty | napište nám | realizace Dat • 2009