orientacni mapka

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

PP Pod Husí horou

Hluk

Jedná se o umělý zářez silnice s geologickým odkryvem asi 30 m dlouhý a 3 m vysoký. Nachází se na východním okraji vinice Husí hora (283 m n. m.) v nadmořské výšce 220 m, na jihozápadním okraji obce Hluk. Výměra: 0,0315 ha. Cenný je jediný povrchový výchoz hluckých vrstev - nejstarších sedimentů bělokarpatské jednotky.

Území je budováno bělokarpatskou jednotkou magurského flyše. Odkryty jsou světle šedé, jemně zrnité, deskovité vápence, béžové a okrové slíny a šedé vápnité střípkovité jílovce hluckých vrstev hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Stáří sedimentů odpovídá spodní křídě - barrem-apt (Krejčí et al. 1994), kdy se v těchto místech rozlévalo druhohorní moře.

Lokalita není botanicky ani zoologicky nijak významná. Svah je osázen ovocnými stromy, převážně švestkami a vinnou révou, ta je v Husí hoře v trati svatého Antonína Paduánského nejstarší vinicí v Hluku. Výhodou je snadná dostupnost, proto se často využívá pro exkurzní účely.

Zdroj text: http://nature.hyperlink.cz/


Mikroregion Ostrožsko - Veselsko,
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Panský dvůr,
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
kontakty | napište nám | realizace Dat • 2009